Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de oude Harven, dan laat men dit tusschen de steenblokken liggen en men denkt er niet aan om er ijverig naar te zoeken.

Indien de reizigers in de postkoets Baalbek gezien hadden, dan zou het zeker plotseling heel stil daarbinnen geworden zijn, alsof' zij eene afdeeling bijzonder geleerde denkers had gehuisvest, die gewoon waren hunne gedachten en opmerkingen voor zich te bewaren. Maar het is een der eigenaardigheden van den Oriënt, vooral in 't begin, gesluierd en gemaskerd op te treden, gelijk aan een groot tooneelspeler, die zijne beste krachten voor het beslissende oogenblik spaart.

Eigenlijk was er in dit verlaten landschap, in deze door doode bergrotsen omgeven hoogvlakte, niets dat aan Azië herinnert. De nevelen waren nu wel gezakt en in het Zuiden schitterde Hermon's sneeuwbedekte kruin, maar de tinten waren mat en de lucht was gedeeltelijk bewolkt.

Zij zouden zich geducht verveeld hebben op deze lange, eentonige reis in de postkoets, indien Blumenbach er niet zoo uitstekend den slag van had gehad om het gezelschap bezig te houden met zijne geestige invallen en aardige woordspelingen.

Tegen zonsondergang verrezen langs den steenachtigen, ongezellig-somberen weg, plotseling een aantal dicht bij elkander groeiende populieren. Villa's doken uit het groen te voorschijn en watervallen bruisten

Sluiten