Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VIII.

Harven, die de wereld gaarne een weinig spotziek

behandelde, was genoeg vrij van vooroordeel, om een

leehjk, gedeukt, en geel geworden horloge van nikkel

in zijn zak te dragen. Van hoegenaamd geen waarde

zijnde, droeg hij het zonder ketting. Hij maakte er

gaarne kunstjes meê en liet het op de tafel ronddraaien.

Als hij het ergens liet liggen, zou geen dief het in zijn

hoofd halen, om het te stelen. Rolde het op den grond,

dan liep het er niet minder goed om, want evenzoo als

vele andere dingen met een leelijk uiterlijk, was het goed van inhoud.

Maai op den dag na het bezoek bij Emin, zag Harven tot zijn groote verbazing, dat het uurwerk stil stond. Hij schudde en rolde het, hij stak erin met Nelly's doekspeld, maar het wilde niet weer in gang komen. De wijzers stonden op 7.35. —

Harven zette een gemaakt-plechtig gezicht en zeide op een profetischen toon:

Sluiten