Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X.

Toen Emin de poort van zijn huis ingeslagen vond en de kinderen van zijn gast ontvoerd, bleef hij op den drempel van de deur staan en bedekte hij zijn gelaat met beide handen. Voorovergebogen, liep hij zonder een enkel woord te uiten, langzaam de plaats over, naar zijne kamer. Hij sloot zich daar den geheelen dag op en weigerde eenige spijs te gebruiken.

Maar ginds, in de Mahomedaansche wijken werd het gerucht over het gebeurde van het eene huis tot het andere verspreid. De nieuwsgierigen verzamelden zich op markt en pleinen. Het gerucht verleidde den lakenkoopman in den bazaar om zich in gedachten te verdiepen, zoodat hij vergat de voorbijgangers aan te roepen. Het daalde de trappen van den ernstigen boekenbazaar af en de strenge hoofden der geleerden in de nissen werden opgeheven; de brilleglazen vielen op den neus en de wijze mannen riepen tot God om wraak. Yerscheidenen sloten hunne magazijnen. Het

Sluiten