Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TWEEDE DEEL.

I.

Het wapen, dat Emin voerde in zijn strijd tegen de moderne Franken en Turken, was een al te kort en verroest sprookjeswapen uit den tijd van Islams verleden, om er diepe wonden mede te kunnen slaan. Toch kon eene reeks van gunstige omstandigheden hem voorspoedig maken in zijne ondernemingen en in een zoodanig geval zou zijn stam, juichend, in hem zijn heiligen Vertegenwoordiger zien.

Nadat hij verscheidene kopjes donkere, sterke koffie met zijne vrienden geledigd had, verliet hij zijne woning opnieuw, om weer naar den rioolkelder terug te keeren. Scheik Ibrahim, de Eunuque, Ali, en ook de anderen van de uitverkoren twaalf volgden hem.

Tegen middernacht was het hun gelukt, het ander einde van den steen zoo ver weg te dringen, dat Ali in de opening kruipen kon, nadat hij zijne kleederen

Sluiten