Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

•beide kinderen van den Serviër terug te eischen en eene vreedzame, onbloedige demonstratie te doen plaats hebben, tot een afschrikkende waarschuwing. Zijne fantasie schilderde voor hem in de rookwolkjes die hij uitblies, in de lijst zijner overwinning, een geheel ander staatsgebouw, een herboren Damaskus, waar de nu verwaarloosde, zeldzaam schoone Moskeën tot haar vorige pracht zouden worden hersteld; waar de Hoogeschool zoude bloeien en waar de heilige groene vlag de gehate roode Turksche zoude verdringen, die thans uitdagend wapperde van de oude, door Melik el-Aschraf gestichte citadel. Alle mogelijke genietingen speelden eene rol in zijn droom. De glans van edelsteenen en van kostbare zijde; het geplas der fonteinen; de liefkoozingen van betooverend schoone odalisken, — alles en alles vond eene plaats in zijn toekomstbeeld. Alleen het genot der gaven eener uitmuntende kookster en die welke de druivenpers ons levert, telden niet mede. Zij hadden weinig verleidelijks voor den matigen Arabier, die zeer voldaan was met een schotel rijst en een beker bronwater.

Toen zijne pijp ten laatste was uitgerookt en hij opstond, vroeg Ali hem met een langen, eerbiedigen blik, die van zijn oneindige bewondering getuigde:

„Heer, wie van ons zal in dezen nacht de marmeren plaat wegschuiven en naar boven gaan?"

„Er is er slechts éen wien dit toekomt; en die éene

Sluiten