Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voetstuk te plaatsen en hem te omringen met nieuwsgierigheid, vrees en bewondering.

En er was niets wat Nelly spoediger innam, dan een beroemde naam. Het lag ook in den aard van haar sekse, om spoediger in geestdrift te geraken, dan de leden van het andere geslacht, die de leelijkste kleederdracht der wereld — die van de lange broek, — aanhield. Soms kon Nelly tot laat in den nacht wakker liggen en een enkel vraagstuk wikken en wegen: de vraag of Emin, al of niet, een diepere, ernstige genegenheid voor haar koesterde. Zij dacht het niet.

Zij kon maar niet vergeten, dat hij haar eene ontmoeting met hem in de Moskee had voorgesteld. Haar eerste opwelling om alles belachelijk te maken en hem, wanneer zij hem ergens toevallig ontmoette, opzettelijk te beleedigen, was lang verdwenen. Integendeel, zij betrapte er zich telkens op, wel gaarne te willen weten, of hij zelf het voornemen zou hebben gehad, naar de bijeenkomst te gaan, die hij haar had voorgesteld. Kon het mogelijk zijn, dat hij onder de groote gebeurtenissen van dezen tijd, waarbij hijzelf het middelpunt vormde, nog lust had, om eraan te denken, wat hij met haar gesproken had, bij dat bezoek in zijn huis? Dit geloofde zij ook niet.

Maar als hij inderdaad in de Moskee kwam, hoe interessant zou het dan niet wezen, met hem te mogen spreken, met den machtigen Arabier, die op dit oogen-

Sluiten