Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

amors. Al het andere overstemmend klonk door het geraas het luid huilen en gillen van een klein kind.

Nelly had sedert haar laatst bezoek met verscheidene der Arabische vrouwen kennis gemaakt. Zij kwamen haar nu dadelijk vriendelijk te gemoet, omringden haar en babbelden allen tegelijk, in hare nieuwsgierigheid allerhande vragen doende. Toen Nelly begon zich te ontkleeden werd zij nauwkeurig gemonsterd en bestormd met vragen en opmerkingen. Waarom had zij baleintjes in het lijf van haar kleed? Of het medaillon, dat zij aan een gouden kettinkje om den hals droeg, een amulet was, dat haar tegen booze oogen beschermde? Hoe deed zij toch om heur haar op die manier op te steken? Hare schouders en armen, die krachtiger en ronder waren dan die der kleine Arabische vrouwen, werden bewonderd, en in opgeschroefde bloemrijke taal opgehemeld. Tegelijkertijd vergeleken zij hare voeten en handen met elkander. Hafsa vertoonde met trotsch hare fraai gevormde heupen, maar zij betreurde het meteen zeer droef gezichtje, dat hare knieën op lange na zoo mooi niet waren als die van Zarife. Ildis, die nog zeer jong was, maar toch reeds met een Turkschen ambtenaar was gehuwd, kreeg veel complimenten over haar rug. Maar Zarife zeide dat geen van haar allen zoo mooi gevormd was als dat bleeke Armenische meisje, dat op een der divans in elkander gedoken zat en dat zulke lange haren had, dat zij tot op hare hielen neer-

ENDYMION. 14

Sluiten