Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

binnen. Hij droeg een licht; maar tegen den tocht hield hij zijne hand voor de vlam, met het natuurlijk gevolg dat hij niets kon zien en dat de kamer voortdurend in het donker gehuld bleef, terwijl hij zelf in het volle licht stond, onnoozel en met open mond.

Emin wist dat van dit oogenblik alles afhing. Skandar had waarschijnlijk in de apotheek geslapen en door het dreunend geluid, toen Emin begonnen was die zware kist te verschuiven, zou hij wel wakker geworden zijn. Een enkele kreet zou voldoende zijn om iedereen te wekken. Voor de deur stonden soldaten met de schei pe bajonet. Anders zou er moeilijk een onnoozeler en ongevaailijker dwaas dan Skandar te vinden zijn in de geheele wijk. Maar zijn noodlot had het erop afgezien hem te laten komen in de hoeken waar de slagen vallen; hij moest er altijd onder lijden als de belangen van anderen in botsing kwamen. Hij had nog blauwe plekken van de slagen en stompen die hij van het opgehitst gemeen, voor het Consulaat, een paar dagen geleden, opgeloopen had.

Emin gaf hem plotseling een harde slag met den steen op het hoofd. Zonder een enkel geluid te geven viel Skandar achterover. Het licht viel; de kaars brak bij het vallen en rolde, nog brandende, voor de voeten van Emin.

Hij raapte haar op en lichtte den stumperd bij, dien een ongelukkig toeval op zijn weg had gevoerd. Hij

Sluiten