Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tui hielp haai bötei om hare gedachten te overstemmen dan het rustige schaakspel. Maar nauwelijks was zij weder alleen of deze overvielen haar met alle gestrengheid. Vaak werd zij midden in den nacht wakker met een zucht van onuitsprekelijken angst, bij de gedachte dat haar afscheid aan Emin bestendig bij haar bed de wacht zou blijven houden. Had een derde haar gevraagd of zij werkelijk met een goed geweten kon getuigen, dat Emin zulk eene boodschap tot afscheid niet verdiend had, dan zoude zij misschien niet hebben geweten wat zij hem hierop antwoorden moest. Zij wist alleen dat zij er spijt over had dat haar afscheidsgroet aldus geweest was.

Middelerwijle was Emin waarschijnlijk reeds lang weg en om vrijwillig naar Damaskus terug te keeren, hiervoor was hij zeker te verstandig. Dus zou het al zeer ongerijmd, ja bijna onmogelijk zijn te veronderstellen dat hare boodschap werkelijk tot hem gekomen was. Zij trachtte zich in te praten dat dit zoo was en zij deed haar best zich door die gedachte te laten troos-

'i maai op het volgend oogenblik dook het tegendeel als een duister vermoeden weder in haar op en dan begon de cirkelgang tusschen ja en neen opnieuw.

Het kaartspel was een geschikte tijdkorting voor de avonden, maar weldra had zij behoefte aan afleiding voor den geheelen dag. Blumenbach was haar redder in den nood. Hij huurde paarden van mijnheer Dimitri

Sluiten