Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Helaas, is mijn vermoeden, dat zulks niet het geval zou zijn, bewaarheid: de verplichting, de kinderen bok herhalingsonderwyjs te doen genieten, maakt geen deel uit van de xcet. Waar is het, dat het pleit op dit stuk verloren is door de e'ene, beslissende stem van den heer Tijdens, en dat de politieke samenstelling van de Ticeede Kamer daarvan dus niet rechtstreeks de schuld draagt. Maar het feit blijft, dat de leerplicht vooralsnog niet het herhalingsondericijs zal omvatten. En dit oordeel ik in hooge mate betreurenswaardig.

Nochtans is daardoor mijn vreugde over het totstandkomen van de wet, hoezeer getemperd, toch niet uitgedoofd. Althans de eerste stap is ged ian; en terwijl het voor mij boven eiken ticijfel is, dat het daarbij niet blijven zal, kan men evengoed het zonlicht loochenen op helderen dag als betwisten, dat de wet, zooals zij daar ligt, trots haar leemten en fouten, icinste kan brengen voor duizenden kinderen en voor de ontwikkeling van ons volk.

's Gravenhage. November 1900.

A. KERDIJK.

Sluiten