Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 4.

. - Ook werd in de Staten generaal door hen zeiven, • <11 uitzetting spraken, het verlangen naar eene

.TdtTti gevold en beleden; zander dat men J «at dtó wet moest behelzen. Het Gouverneln« X ul doch onthield zich deel aanderaad-

P'n!°Ce°lUkhe°d der toepassing is zigtbaar in het

rS3r«

van den vreerndeh omwenteling, werd ge-

hTaktnöf gevreesd, deed het Ministerie van W Pitt, maakt 01 geviecou, de

„ d, eerste 'zoogenaamde

schorsing der ^ Bij die wet

AU7t'J! Gouvernement onder andere gemagtigd, om

werd het Gouvern 0Dfrave hunner namen

de VreemDtatsgeêè 'aanvrage eene? verblijf kaart, nit hot^Riik zoo'do publieke veiligheid het eischte, te rrw^n, of oSk z^anigo J-*»— dadelijk bij hunne «ekoms^a ^ ^ 18U ,

en 1815? foor bijzondere Parlementsacten telkens

~ <YZ. Innual J "cbron.T 110 «H-

s.:"s """"" "°d ""

™? ST." »ot rf.a» "-SSiSörSi:

L" «"^31.7'SÏÏ" «tobiw., r.. ».w.

Sluiten