Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 28.

rende Vorstin van een ander Land zal kunnen wezen.

Maar kan de Koningin, die ons regeert, niet tevens de

vrouw van een vreemden Vorst, of mag de gemalin van onzen Koning niet tevens regerende Koningin van een ander Rijk zijn »? Ja. »Koning zijn," »de Kroon draden toch schijnt hier de regeermagt te beteekenen. "Luxemburg, grondwettig van het Rijk gescheiden, werd ons vreemd. Zou de Koning evenwel die groothertoglijke kroon blijven dragen, dit kon, beweerde men, bij de herziening der Grondwet in 1840, eenparig van wege de Afdeelingen der gewone *, en ook in die der dubbele Kamer 3, alleenlijk geschieden, wanneer bij het eerste lid van art. 29, thans 28, eene uitzondering, betrekkelijk tot de kroon van Luxemburg, wierd gevoegd. Men weigerde dit van Koningswege. De Koning, werd van die zijde geantwoord *, kon de groothertoglijke waardigheid, welke zijne voormalige erfstaten had vervangen, met beschouwen als eene vreemde kroon, noch haar bezit afhankelijk maken van de stemming over eene wijziging der Grondwet. Deze kon ook, onder de wooiden, «vreemde Kroon," niet die van Luxemburg, door

'1 Vergel. Handelingen van de Regering en de Staten-Oreneraal, ov. de herzien, d. Grondwet, bij Belinfanteui gegeven I p. 107. Vergelijk de Constitutie van Begeren v. 1818 !»•

S 6 tweede alinea. „„ iaj

:) Handelingen, p. 34. 40. 63, 64. 66. 78. 81, 82.

126, 127. 133. 232. 234. . Af

3) Proces-verbaal der Eerste Afdeel, p. 8; der vierde Af

^Handelingen, 1. c. p. 152. 245 Memorie ter beantwoord, van de processen-verbaal der Afdeelingen van e wet-

mer der Staten-Generaal in dubbel getal, omtr de dertien Wet ten houdende wijzigingen in de Grondwet, bi.

Sluiten