Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ART. 77, 78.

lingen van den minister bij ernstig vertoog onder het oog des Konings brengen Zie op Art. 114.

Van deze uitwerkselen der ministeriële verantwoording spreekt de Grondwet niet. Zij zijn aan de instelling en hare betrekking tot den Koning en de wetgevende Magt van zelfs verbonden. Zij behoeven ook geene bijzondere regeling door de wet. Doch voor den regter is de minister niet verantwoordelijk, dan naar de voorschriften eener wet, waaruit de vordering tegen hem gedaan, het feit beoordeeld, en de gevolgen bepaald kunnen worden. Dit is het, wat ons artikel zegt, en, met name ook van wege art. 175, niet noodig had te zeggen. Zie op Art. 175.

Art. 78 2. De constitutionele voorwaarde van alle

l) Het regt hiertoe, een van de oudste regten der vroegere

Stenden, is in de meeste dnitsche Constitntien doch het uitvoerigst in die van Bronswijk v. 1832 vermeid:: § 100»Die

• Standeversammlung ist befugt, wegen bemerkter Mangel oder

nMissbrauche bei der Gesetzgebung, Rechtspflege und Ver-

«waltung der öffentlichen Angeiegenheiten, Jortnf® a° dl®

„Landesregierung zn richten, und sich uber deren Absteliung

• entachtlich zn aeusseren.

8 107 »Sie hat das Recht, daruber zu wachen dass JSie„mand in seinen verfassungsmassigen Rechten verletzt, mson-

• derheit ohne gesetzlichen Grund und ohne eine ordnungs„massige Yerfügung der competenter. Polizey- oder Gerichts „behörde verfolgt, verhaftet, bestraft oder sonst an Frmheit ..oder Eigenthnm gekrankt werde, und sie kann m einem sol„chen Falie auf Absteliung der Beschwerde und auf Bestxafung „des Schuldigen bei der Landesregierung antragen. Vergel. »8 103

i\ Art 78. Onverminderd den verderen inhoud van den eed, welken de Koning goedvindt aan de Hoofden van

Sluiten