Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 109.

Kamer. De Vertegenwoordiging is ingesteld om de regering te sterken. Doch welke kracht kan eene geheime Kamer haar geven ? Zelfs daar, waar, zoo als in Baden, Wurtemberg en Saksen, de Eerste Kamer als eene standsvertegenwoordiging kan worden aangemerkt , is openbaarheid der zittingen, ten minste der handelingen, geboden1. De fransche Charte v. 18302 zag in die publiciteit, reeds verordend bij de Acte additionnel v. 18153, het voorname, zoo niet eenige middel om de Kamer der Pairs nog te redden. Bij ons werd in 1840 door de meeste sectien der Tweede Kamer de toepassing verlangd van den regel van art. 109 op de Eerste4. Zij kon ook nu geschieden. De Grondwet verbiedt die toepassing niet. Zonder haar zal de Kamer als een nutteloos, misschien hinderlijk, aanhangsel van de eigenlijke Vertegenwoordiging, in de andere Kamer gevestigd, voorkomen. Vergelijk op Art. 82 p. 223, 224.

De Kamer raadpleegt met gesloten deuren: reeds de fransche Constitutie v. 17915 liet eene zitting met gesloten deuren, onder den naam van comité géné-

') Volgens de Constitntien van Baden v. 1818 § 78 en van Saksen § 135 zijn de zittingen der beide Kamers openbaar. Constitutie van Wurtemberg v. 1819 § 108: «Die Sitzungen »der zweiten Kammer sind öffentlich; auch hat sie ihre Ver»handlungen durch den Druck bekannt zu machen. Yon der »ersten Kammer muss wenigstens das Letzte geschehn." In Beijeren volgde men ons voorbeeld. Edict üb. die Standevers. v. 1818 Tit. II § 15; üb. die Geschaftsordn. v. 1825 § 48.

■) Art. 27.

3) Art. 20.

4) Handelingen, I p. 49. 70. 108. 178. 196.

s) Tit. III Ch. III Sect. II art. 2.

Sluiten