is toegevoegd aan uw favorieten.

Aanteekening op de grondwet

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 110, 111, 112, 113.

de commissie ook mogt noodig keuren, zij niet vruchteloos van de Kroon zullen worden begeerd. Vergel. boven bl. 290-292 en op Art. 114-118.

Ten aanzien der formulieren, in art. 110 en volgende , tot regeling der wederzijdsche mededeeling tusschen de beide Kamers en den Koning, beschreven, heeft de beijersche wetgeving onze Grondwet voor oogen gehad, doch hare voorschriften ontwikkelden verbeterd 1.

Art. 111. 112. 113i. Art. 110, gelijk art. 112,

1) Zie Edict. üb. die Standevers. Tit. II § 52, 53; en dat üb. die Geschaftsordn. § 97, 98.

■) Art. 111. Zoo de Tweede Kamer vermeent het gedane voorstel niet te moeten aannemen, geeft zij daarvan kennis aan den Koning in de volgende bewoordingen: tüe Tweede Kamer van de Staten-Generaal bert tuigt den Koning haren dank voor deszeifs ijver »in het bevorderen van 's Rijks belangen, en ver»zoekt denzelven eerbiediglijk het gedane voorstel in »nadere overweging te nemen."

Art. 112. Zoo de Eerste Kamer eenig voorstel des Koning s, door de Tweede Kamer aangenomen, ontvangt, verzendt zij hetzelve naar de verschillende afdeelingen waarin zij verdeeld is.

Zoo zij, na geraadpleegd te hebben over het algemeen verslag, uit naam der onderscheidene afdeelingen uitgebragt, het voorstel aanneemt, geeft zij daarvan kennis aan den Koning in de volgende bewoordingen: rDe Staten-Generaal betuigen den Koning hunnen ndank voor deszei fs ijver in het bevorderen van »'i Rijks belangen, en vereenigen zich met het » voorstel."

Mitsgaders aan de Tweede Kamer in de volgende bewoordingen :

»De Eerste Kamer der Staten-Generaal geeft aan