Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 126.

Se„H:,e^ts^^l^:^t:itnde7iddelenuu,^

de dienst van he, ""Z™' '<*

Ion de koloniale Jiddelenen ut„;. T"' Z"'" ven? Hef arUtoi i * uitgaven er buiten blij-

I' "eet„iert'tre U;tZOnderine

geheel meer. Geen deel der* .® Verantwoording gee«

kan aan de rekening ontbreken ofY" °DtV.angsten ning wordt onzeker ' 8ansche reke-

Volgens d'eTerte aJ,'; 'STT.

f;vr«^xkSdte"H?

slot, wat na aftrek der aanstaandeni'tJ g

aanstaande ontvangsten i T "l4«aven van de

gedeelde stat^Z *La °d JT? °P d" ™deder werkeliikP uit™, of hetSeeD na aftrek

overschiet? In den eeersteVnannietWerkelijkeink°mSten tuurlijken zin schijnt het a'rtike,

ten de rekening7'! ï' de mededee»ng der staA,tx T eKemn8- zie boven op Art =iQ hi non

^,,and /r^oa^eT„=aï^;

Sluiten