Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het vereffenen der strijdige belangen daar omtrent, blijft de Waterstaat een der eerste nationale belangen , en wordt bestuurd door den Souvereinen Vorst in het departement van het inwendig bestuur. behoudens dat de plaatshebbende inrigtingen mogen veranderd worden door de wetten.

ZEVENDE HOOFDSTUK.

Van de Godsdienst en goede Zeden.

60.

Het onderhoud van de Christelijke hervormde Godsdienst , in zoo verre de geestelijke en kerkelijke goederen niet toereiken, blijft als van ouds tot last van het Gemeene Land.

61.

Alle andere Godsdiensten genieten de bescherming der Regering, en in zoodanige Provintie of Provintien , waar de roomsch-catholijken de meerderheid der ingezetenen uitmaken , wordt ook het onderhoud van die Godsdienst door het Gemeene Land gedragen, in zoo verre de geestelijke en kerkelijke goederen aldaar niet toereiken.

62.

Alle kerkelijke vergaderingen zijn wettig, mits dezelve verzoeken om commissarissen politiek, door den Souvereinen Vorst aan te stellen, ten einde toe te zien, dat er niets strijdigs met de wetten en de algemeene rust voorgenomen worde.

Sluiten