Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een groote broederschap, reikend over de scheidingen van. landen, zeeën en bergen, van gelooven en lichamelijke ver-

SC^l'n6 Napoleon had Michiel deze overtuiging belichaamd gezien Napoleon, die de volkeren had willen doen samensmelten.

Advocaat geworden, had Michiel zich aangetrokken gevoeld tot het socialistische-ideaal, dat, meende hij, logisch le.den moest tot een verbroedering der menschheid. . , (

Michiel had een groote liefde voor zijn vader. Als student al had hij als repetitor en les gever zooveel verdiend, dat vader er niet meer op uit behoefde. Nu, als advocaat,, verdiende hij véél geld en hij stelde er zijn eer in, het zijn vader te vergoeden, wat deze geleden had om hem, Michiel, op te doen stijgen uit het geestelijke Ghetto. Leip Gazan, een oud mannetje geworden, had een keurig huisje dicht bij de Sjoel en woonde daar met Rebecca. Beiden waren zeer vroom, waren lid van weldadige instellingen en nu, na den gruwzamen strijin de vijandelijke omgeving, niet meer gedwongen 'ichteb^ o-even in de Christenwereld, waren Leip en Rebecca twee waarlijk croede, oude menschen. Leip voelde zich veilig en rustig in° het kringetje van zijn jodenkennissen, die hem respecteerden, omdat zijn zoon een groot man in Israël g

W°En Rebecca, ziekelijk geworden, voelde het als een ge"°®£ doening dat «hun Michiel» «als Jid zijnde» over de Christenen stond De gevangenissen zaten vol Christen moordenaars en inbrekers, £ alhfn bij hun Michiel, bij den jidImosgn kommen smeeken en jammeren om vrijgelaten te worden Dat was de gestadige troost van de oude Jodin, die door het noo g slagen was met onthouding en onvruchtbaarheid

Mr Michiel Gazan kwam wel een enkele maal bij De Leeu op bezoek. In David De Leeuw's hoofd had zelfs eens de hoop gesmeuld, dat hij een partij voor een van zijn' dochterszo kunnen worden, hoop die verschrompelde, naarmate Mr. Michiel Gazan rijker werd. Mr. Michiel Gazan voelde wat voor De Leeuw omdat hij vrijmetselaar was en hij de ™jmetselan> hoewel een ouderwetsche en mislukte

als wegbereidster voor breedere menschenliefde. Hij gevoelde

Sluiten