Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

met de winkelpraatjes, bewaarde streng den afstand, ging groot op haar voorrecht boven bij oom en tante aan tafel te eten. Daar hoorde zij dan ook wel over «den kruiperigen mof» spreken, die door haar oom niet werd weggezonden omdat hij 7,00 goed voor de zaak was, maar die toch een echte Mof was, nu nog in zijn kruipperiode, maar die later zou trappen. Daarom was het goed, dat men hem er in den winkel niet boven op liet komen en hem buiten alles hield.

Thans echter leerde Suzanne Harry wat meer van naderbij kennen. Men zit niet eiken avond met een niet-onknappen jongen man aan tafel, zonder als vrouw niet eenige belangstelling in hem te toonen. En zij zelve, werkzaam en trouw, begon allereerst in hem zijn nauwgezette plichtsbetrachting te erkennen en toen, nu ze eenmaal wat op hem lette, kreeg ze een kijk op het martelaars-leven van dien stillen duider, die nooit klaagde en zoo zijn best deed.

Zij had hem 's avonds aan de gaskroon zien morrelen en vroeg hem, wat hij daar deed. Hij vertelde, dat de knecht tweemaal 's avonds verzuimd had de kraan dicht te draaien. Waarom hij haar dat niet eerder had gezegd, dan zou zij den knecht een flinken uitbrander hebben doen geven, 't Was voor hem een kleine moeite om het te contröleeren en hij had den knecht zelf willen berispen.

Zij antwoordde stroef, dat hij voortaan zulke dingen aan haar had te zeggen. Maar in haar binnenste werd zij hem genegen voor dit bewijs van vriendschap tegenover een van het personeel, dat hem zoo plaagde.

Den volgenden dag sprak zij met hem méér dan anders. Zij vroeg naar zijn familie. Hij vertelde van zijn ouders, van het groote gezin, van de moeielijkheid om in Duitschland fatsoenlijk door de wereld te komen. En 's avonds liet zij hem wat langer aan 't souper zitten, had de keukemeid een eierkoek doen bakken, liet een half fleschje bier bij zijn bord zetten.

Harry Hirschfeld, die tot nu toe nog altijd schuw naar haar, de patroons-nicht, had opgekeken, durfde nu ook een beetje meer toenadering te toonen. Ze werden na acht dagen zelfs vertrouwelijk en in den winkel, waar al spoedig gemerkt werd, dat er tusschen Suzanne en «den Mof» wat gaande was, mom-

Sluiten