Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

'veranderd in een maatzaak; dat al de aanwezige gemaakte goederen tot belachelijke prijzen zouden worden weggedaan. Dat elk aannemelijk bod zou worden aangenomen."

Maar Ricardi, druk, overmoedig, gelukkig de groote man te zijn, vergetend in de roezemoes der zaken de ellende thuis, iijn vrouw ging steeds méér achteruit, werd vepleegd door zijn blonde winkeljuffrouw, hoewel deze óók ziek was, vond méér „trekpleisters" uit, zooals hij ze zelf noemde. Hij liet het huis met een houten vlaggetje te huur aanslaan. Hij plaatste een twintigtal oude bustes op een hoop met een billet er boven: „Te koop wegens verandering der affaire." Op groote vellen wit bordpapier liet hij met roode en zwarte verf groote letters en prijzen zetten: „Van f40 voor f20." Van f20 voor f7,50." Van f12,50 voor f2.50." „Alles moet weg." Het deed -een paar werkelijk dure, met zijde gevoerde demi-saisons in -de étalage zetten. Maar op last van Ricardi werden ze opaettelijk zoo nauw in den rug gemaakt, dat ze niemand konden passen. En daarvoor, aan den voet der bustes, waarop ze waren geëtaleerd stond: „Buitengewone gelegenheid. Besteld en niet afgehaald. Werkelijke waarde f50. Tegen elk bod!"

De menschen zouden binnenkomen, aanpassen, natuurlijk deze nauwe jas niet koopen maar wèl een andere, welke zou worden aangepraat en waarop flink verdiend werd.

Want niets was in werkelijkheid goedkooper. Ricardi stond er op, dat De Leeuw zijn goederen iets duurder prijsde. Dat was voor de kosten en de moeite.

En de uitverkoop had gepakt. Het waren dagen geweest van zooveel ontvangst als de zaak nog nooit had opgeleverd, 's Morgens om zeven uur kwamen al werklui, op weg naar hun karwei, aanbellen, vroegen zoo'n goedkoop „bonkertje," of zoo'n „lekkere demie" voor vijf gulden. Klerken, die wat later naar kantoor gingen, zagen met verlangen naar de heer-achtige demi's, kwamen den volgenden dag om ze te passen, bleven hangen aan dezelfde soort jas, die aan de overzijde véél goedkooper stond geprijsd.

Veertien dagen had de uitverkoop geduurd. Voor 't eerst sedert langen tijd had De Leeuw rouleering van geld. Het accept van Dietrich und Cohn, dat de voorlooper van zijn .faillietverklaring had moeten zijn, werd op vertoon betaald.

Sluiten