Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zoodra ze dan ook zaten had Eli, de oudste zoon, tot zijn broer lachend gezegd: «Fress' es 'eraus.»'

De vader en de moeder hadden geschaterd om het «geinponem» en de andere kinderen, nu aangemoedigd, waren onbedaarlijk gaan eten, bij eiken schotel opnieuw de aardigheid herhalend, elkaar zachtjes aanmoedigend met een «Fress' es eraus» de woorden deunzingend op een zelf gemaakt sterkrhythmisch wijsje. De vader, vroolijk door 't veel-eten, was gaan mêezingen en de moeder ook en zoo zat de geheele familie Zadoks zich vol te stoppen, altoos maar lachend om dezelfde pret van het rijmpje.

Nathan had telkens loenschoogend langs ze geloopen. Hij had de woorden van 't rijmpje verstaan, had dadelijk begrepen waarom 't ging. Maar toen ook had hij gemerkt, dat de moeder onder de tafel een city-bag geopend naast zich had staan, verborgen door een vouw van haar zwart-zijden rok en daarin hoeveelheden eetwaren en lekkernijen liet glijden.

Toen was hij, met een halve flesch vol limonade-stroop onder zijn rok, zachtjes in hun nabijheid geslopen. Hij had een bundeltje iiedjes laten vallen, was onder de tafel gekropen om ze 'op te beuren. En terwijl de familie groote trossen Malagarozijnen at, onder het neuriën van 't gecadenseerde «Fress' es eraus!», had hij de geopende flesch snel schuin in de geopende tasch gegooid en was toen, een eind verder, opgedoken van onder de tafel, met zijn bijeengepakte liedjes en had hun liedjes gegeven, hen zuur zoet toelachend en nu ook meezingend, met zijn donkere oogen glimmend van satans-genot:

«Fress' es eraus . . . Fress' es eraus! ...»

«Héél goed, héél goed, mijnheer Zadoks. «Laat 't wél smaken, u en uw familie . . . nog honderd jaar simge na dezen ...»

Hij was stil weggeslopen, zich verkneuterend over zijn welgelukte wraak, denkend met vreugde aan de taaie limonadestroop, die al de gestolen eetwaren in de tasch zou bedruipen en bederven ...»

Maar opeens uitte hij een kreet.

♦ Mijn phop! Mijn phop!» riep hij uit. Van uit de verte, terwijl Halma op 't podium een toast afstak, had hij gezien, dat de moeder der familie Zadoks een der groote suikerpoppen

Sluiten