Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

..Het gouden bruidspaar! Leve het gouden bruidspaar!» roesden de stemmen.

Simon De Leeuw met Saartje Hamburger kwamen de kring der dansenden binnen.

„Een dansje voor 't bruidspaar!" commandeerde Ricardo.

..Een Rheinlander!" lachte David, bekomend van zijn emotie-

De muziek begon een langzaam walstempo te spelen. En midden in den kring der bruilofsgasten, danste het oude, krasse mannetje en het oude, taaie vrouwtje, als twee miniaturen, plechtig-vroolijk een dans . . .

,,Ze is nog coquet óók!" lachte Molly, Mr. Michiel Gazan wegtrekkend om met hem te dansen. David Dc Leeuw pakte Stijntje om het middel.

,,Ga weg, gékke vent... ik heb in geen tien jaar gedanst ..

„Kom, kom, 't zal wel lukken," zeide hij en voorzichtig met zijn vrouw voortschuivend, het oog op de twee oudjes, danste hij mede. Toen het dansje uit was, gingen hiep, hiep, hoerah's op. De twee oudjes bedankten de gasten voor de eer van hun opkomst. Ze werden met een ,,Lang zullen ze leven!" uitgeleide gedaan.

Terwijl in de zaal allen nu weer de papier-maché schoenen aandeden, het een wild, prettig, uitgelaten gehossebos door elkaar was, ging David met vader en moeder mede om ze naar huis te brengen. In den gang voelde hij zich weer verkillen, dacht hij opnieuw aan Maurits Vellekooper, die hij binnen even vergeten had.

,,Dat is een mooi feest geweest vader."

,,Ja mijn jongen, met récht een mooi feest."

„Alles is mooi geweest. . ."

„Bij 't mooiste ben je niet bij geweest. . . Waarom ben je zoo lang in de gang gebleven ? Je Everdine heeft viool gespeeld ... Kol Nidrei... dat kind is de beste hen uit de korf... dat heeft zich aan tafel gedragen als een groot mensch... en ik heb gezien dat Halma en Mr. Gazan tranen in de oogen hadden . . . Waarom bén je niet binnengekomen ?"

„Zaken . . . zaken . . . vader."

Hij hielp zijn vader bij 't aanschieten van een dikke jas,

Sluiten