Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hoe eer hoe liever te Muiderberg zou rusten. Maar hij sprak van de wonderdadige genezingen te Aken, noemde Halma een charlatan.

Den geheelen nacht bracht hij door met koffers voor Jane en Marie in gereedheid te brengen. Hij zorgde voor een rijtuig met twee paarden en heel in de vroegte droeg hij de blinde Jane in het rijtuig, reed met haar en Marie zachtjes naar het station, huurde een compartiment ie klasse af en vergezelde de twee vrouwen naar Aken.

Hij bracht de beide vrouwen naar het sanatorium, betaalde een maand vooruit voor pension, verpleging en geneeskundige behandeling, vertrok nog 's avonds en honoreerde den volgenden dag den vijf duizend gulden-wissel op vertoon van het kleine kassiers-loopertje, dat slimmetjes lachte, wèl begreep dat er iets aan de hand moest zijn, maar dankbaar de twee rijksdaalders fooi opstreek, die Ricardi hem gaf, omdat hij vroeger wel eens had moeten loopen.

En Ricardi, met de twee duizend gulden zuivere winst, die hem dit eerste zaakje, behalve de eerste gratis post goederen opgebracht had, lachte.

Hij was toch maar een leuke snijboon, wat?

Hoe had hij 'm dat geleverd, wat? Een man, met zijn kop raakte er niet zoo gauw onder, wat?

Voor de duiten moest je zorgen. Al het andere volgde dan wel. Hoe had-ie nu zijn huis opeens vroolijk gemaakt ? Kranig, wat. Zoolang die twee daar boven jammerden, had hij zijn huis gemeden. Niet omdat het zijn schuld was. Mijn hemel, wat had-ie nu heelemaal voor kwaads gedaan. Hij had een maitresse genomen. Daar had-ie recht op. Er was geen enkele getrouwde man, die niet eens de blommen buiten zette. Wat bliksem, alle menschen waren niet zulke droogpruimers als De Leeuw of als Vlissingen. Dan moest je Hirschfeld eens kennen. Die kneep de kat in donker. Hij, Ricardi, was geen huichelaar. Hij hield van de vrouwen en wou 't weten. Hirschfeld ging naar Brussel of Berlijn als-ie pleizier wilde maken. Voor den drommel, als hij, Daniël Ricardi, een Turk was geweest, zouden ze er niets van zeggen, als-ie er méér dan één vrouw op nahield. Hij was voor den drommel een Jood, een Portugeesche Jood. Hij

Sluiten