Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hout, waar men negen jaar op krast om wat te worden. Een hardere studie zeg ik je, dan om t tot dokter of advocaat te brengen. En toen ze er heelemaal was en aan 't geldverdienen komt, krijgt ze een lomme pols... Ze heeft er alles aan laten doen, maar 't heeft niet geholpen. Ik kan geen viool meer hooren. Een straatorgel hoor ik graag en een harmonica. Maar dat andere is broodelooze kunst. Doodwerken voor een zuur stukkie brood. En als er een nootje naast valt. lees je den volgenden dag in de krant, dat je er niet in was. Dat schrijft dan zoo'n mislukt stuk muzikant, dat daar weer een hap eten mee moet verdienen . . . Met blindheid zijn ze geslagen, de ouders, die hun dochters voor de kunst opleiden. Als ze geen wereld-genieën zijn, zal men een dochter opleiden voor 't huwelijk. Dat ze een man gelukkig kan maken, zooals mijn Molly. Ik heb nooit zoo op haar gelet, omdat ik naar dat brokkie kras-hout heb geluisterd alsof zoo de tientjes van de schapendarmen zouden vallen. Maar mijn Molly, mijn oudste, dat was een vrouw. Daar zat wat in. Dat is een kunstenares, een levenskunstenares."

,,En wat een vrouw . . . wat een mooie vrouw . . . Een pracht van een meid! ..."

,.Moet je haar nu zien in haar winkel. Een vorstin. Ze lezen aan haar oogen wat ze wil. Op de handen gedragen door haar personeel. Haar man verafgoodt haar. Al het geld van Harry Hirschfeld zit in haar zaak."

,,Hoe gaat het met hèm ?"

.-Hirschfeld .. . die zien wij een paar dagen in 'tjaar in Amsterdam. Zit altijd in Neuenahr voor zijn gal. Wat die lijdt, wensch ik mijn ergsten vijand niet toe ..."

De Leeuw keek naar buiten in de straat.

,,Ja toch . . . die daar wensch ik de gal toe . . . Ken je hem nog?"

„Nauman ... Of ik hem ken! . . . Een bestdoener voor zijn gezin. Leeft-ie nog . . . Daar zit het leven ingeroest."

,,Een bestdoener? Een smeerlap, een mamser, een hond. Dood zal-ie vallen. Ik veroordeel iemand niet gauw, maar die azer zal krijgen wat ik hem wensch . . . Kijk, hij groet nog met zijn valsche woekersmoel ... 'k Hoop dat ik morgen je ïewaaje mag groeten . .. Stik in je grim, bloedzuiger . . . Dat

Sluiten