Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de Stad "V ferl<" a'S Z£,fStan!,ie °P<Kbte van

de fud' d Z 1 bChCerd' - 1 - ™> «se

vorens hu„ L r !°rBdC " ™>'. <"* de goederen

Ch t- 1-m bestemming werden gebruikt (d. i. voor den

welk Ïi cercd'ens,) en B°ed »"de„ geadministreerd, voor meestert hitÏ,, T'ng ^ ^ ',idd a,S »»PP«^rk-

meoster. I„ het beheer haddon bovendien mee te sjeken ,1, gebaren der parool,ion, die bloven bestaan, weI niot a,s k

Jhe hchamen zooals vóór de Reformatie en zooals de Jacobsparochie ook nog daarna, totdat zc „„dor Leicester werd samengesmolten met de Consistoriale kerk maar toch , erkende lichamen, wier werkkring zich bepaald, tot het behet ner goederen en wier lidmaatschap men verkree^ door het wonen bmnen de grenzen der parochie.

par«hieef r0SterS| C2O° ^ a'S ^ d"ed«kKhe bestnur dor pa och,e willen qualificeeren, de geburen als den raad ervan .)

Ie e bv "Z Tr Werde" ^ ke'kmCeStOT be"<x™d-

^ee^tL"V7de;an- b'^ "'5 **

■trL, geresolveert de gebuyren resorterende onder

t Caspel van Smto Goertrnydenkerke by acte te insinueren

r,,i™ :"e iaer ac"'dasen

es aldae, de kerekmeesters te veranderen „ver te leveren inde Secretano dezer Stat namen van acht „fte thien van de bequaemsto

ZT ' rr ™ d°endC Pr0fCSSi' ™" * gereformeerde

E Heeren 7 W°0a"""' ^ de

h. Hoeren Bnrgomoesters v„„,„„omt twee persoenen „ccom.

m tteert te worden tot kerekmeesters vande voorss kereke

vande """ Sedae"' ™

nde Christelijke kerekeordeninge dairvan zijnde* op „ene

m ,on sy ders m nuJlite_ ^ da( ^

moeten vorz T" «= doen, allo jare snllcn

.„eten vcrzoccken commissarissen uyt den E. Rade dezer Stat

ommo dezelve hare reeckeninge te assisteren» 2). '

■Cct* \:zï: -——

kerspelen- werden „geadministreerd". 6 eeUWC" "na'"£"s" t,e "leden der

2) Vroedsch. resol.

Sluiten