Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Regel V. Even als in het Fransch plaatst men achter het zelfst. niv.:

lo. de bijv. nw. die nationaliteit aanduiden;

2o. de deelwoorden als bijv. nw. gebruikt;

3°. de bijv. nw. die een eigenschap aanduiden, welke onder een der zintuigen valt, zooals: kleur, vorm, gedaante enz.

Opmerking: Una casa grande, een groot (ruim) huis.

Una gran(de) casa, een voornaam huis.

Un gran hombre, een groot man.

Un hombre grande (ó alto), een groote man.

4. Mi tfo y tfa estan contentos.

Este hombre y e.sta mujer son serios.

Tengo los ojos y las orejas abiertos (open).

Tengo las orejas y los ojos abiertos.

Regel VI. Als een bijv. nw. betrekking heeft op twee zelfst. niv. van verschillend geslacht, staat het in het mannelijk meerv. *).

5. Pretérito perfecto (1" forma) de los verbos regulares.

Hablar. Corner. Vivir.

Hablé, ik sprak, enz. Comi, ik at, enz. Yivi, ik woonde, enz.

hablaste. comlste. vivlste.

habló. comió. vivió.

hablamos **). comïmos. vivïnios.

hablasteis. comlsteis. vivlsteis.

hablaron. comiëron. viviëron.

*) Volgens de Gramatica de la lengua castellana por la real Academia espanola.

**) Velen schrijven in den len p. rnrv. van het pret. perf. der leen 3e vervoeging het acoent ter onderscheiding van de gelijkluidende vormen van het presente; dus hablamos, vivi'mos. De Academia schrijft deze vormen zonder accent.

Sluiten