Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Los sefioras de cuyas hijas De heereu, van wier dochters

hablamos. ,VV spreken.

La casa cuya fachada es Het huis, welks voorgevel

bella. mooi «•

Regel VI. Cuyo (cuya, cuyos, cuyas) is de genitief va>i het betr. voorn w. (wiens, wier; welks, welker) en wordt gebruikt voor personen en zaken. Het duldt evenals in het Nederlandsch een voorzetsel voor zich, maar schikt zich in geslacht en getal naar het volgende zelfstandig naamwoord (dus niet naar zijn antecedent).

N.B. Cuyo (cuya, cuyos, cuyas) kan alleen een zuivere genitief-betrekking uitdrukken, derhalve:

De man van wien ik spreek. El hombre de quien hablo.

De zaak, van welke (waar- El asunto de que hablo. van) ik spreek.

Hier zou men evenmin in het Nederlandsch kunnen zeggen: de man, wiens ik spreek; de zaak welker ik spreek.

6. El cesaba de venir, lo Hij hield op te komen, wat que (lo cual) no me gustaba. mij niet beviel.

El cesaba de venir, de lo Hij hield op te komen, que (de lo cual) me quejé waarover ik mij bij zijn a su padre. vader beklaagde.

Regel VII. Het pronombre relativo, dal een geheelen zin vervangt, is lo que of lo cual.

N.B. Lo que beteekent ook wat, in de beteekenis van dat wat, (hetgeen dat, datgene wat); bijv.:

Lo que ese pobre hombre Wat die arme man geleden ha sufrido es increible. heeft, is ongelooflijk.

7. Soy yo quien lo he dicho. Ik ben het, die het gezegd heb.

Sluiten