Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gehuwde dames voegen aan den naam van haar vader dien van den eohtgenoot toe. Een dame, wier vader Fernandez en wier echtgenoot Rodriguez heet, zal bijv. teekenen: Adela Fernandez do Rodriguez"

In gemeenzamen stijl worden vrouwen dikwijls aangeduid door la de voor den naam van den echtgenoot, en meisjes door la de voor den naam van den vader; bijv. la de Bringas = la sefiora (la mujer) de Bringas. la de Alvarez = la hija de Alvarez; los martes de las de Gómez.

De familie-namen op ez komen overeen met onze namen op sen (= zoon), bijv. Perez (— el (hijo) de Pedro) beteekent letterljjk: Pietergen. Enrique Hendrik, Enn'quez = Hendriksen- Esteban, steven, Estébanez = Stevens, vgl. Eng. Stephenson.

Hier volgen eenige der gebruikelijkste eigennamen in alphabetisohe volgorde:

Adela, Adelheid.

Agustfn, -a, Augustinus, -a. Alejandro, -a, Alexander, -dra. Amelia, Amalia.

Ana, Anna.

Antonio, -a, Anton, -ia.

Arnoldo, Arnoud.

Beatriz. Beatrix.

Beltran, Bertrand.

Benito, Benedictus.

Carlos, Karei.

Catalina, Catharina.

Diego, Jakob.

Domingo, Dominicus.

Emilio, Emile.

Enrique, Hendrik.

Enriqueta, Henriette.

Esteban, Steven.

Eugenio, -a, Eugenius, Eugênie.

Federico, Frederik.

Felipe, -a, Philips, -a.

Inés, Agnes.

Isabel, Isabella, Elisabeth. Isidoro (Isidro), Isidotyr. .Jacoba, Jacoba.

Jaime, Jakob.

Joaquin, Joachim.

•Jorge, George,

José, Jozef.

Juan, Jan.

Juana. Johanna.

Julio, Julius.

Julia, Julia.

Luis, Lodewijk.

Luisa, Louise.

Manuel, Emmanuel.

Maria, Mar ie.

Mauricio, Maurits.

Miguel, Michiel.

Pa blo. Paulus.

Paulina, Pauline.

Pedro, Pieter.

Sluiten