Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

b. Dezelfde tijden der volgende ww., die regelmatig zijn:

corresponder, correspondeeren. escoader, verbergen.

coser, naaien. correr, loopen.

toser, hoesten. socorrer, ondersteunen.

e. Schrijf in alle personen:

Almuerzo ü las 8, como a la ana, meriendo a las 4, ceno a las siete y media, me acuesta a las 11 y me levanto a las 7.

Cada vez que juego. pierdo.

Ejercicio 99. Ter vertaling:

Ga naar bed, laten wij naar bed gaan, gaat naar bed. Ga niet naar bed. laten wij niet naar bed gaan, gaat niet naar bed. Laten wij wedden. Ik wed niet, ik heb nooit gewed en zal nooit wedden. Hoeveel (Cu&nto) kost dit paard Het kost 1000 pesetas. Het heeft mij meer gekost. Zij disconteeren dezen wissel. Zij ontmoeten eenige vrienden. Wij worden gedwongen. Laten wij spelen. Wij spelen fniet. Ik speel nooit. Speelt niet, werkt. Ik bewijs wat ik zég. Laat hij bewijzen wat hij zegt. Het dondert. Het heeft gedon-

Naast de meeste ww. der 2e kl., die tot de eerste vervoeging behoor en, staan zelfst. nw. met de tweeklank u© (vgl. p. 154, noot 3); bijv.

Aoordar, el acuerdo, de samenwerking; el desaouerdo, de oneenigheid ; almorzar, el almuerzo, het ontbijt; apostar, la apuesta, de weddenschap ; oontar, el ouento, de vertelling; la ouenta, de rekening; descontar, el descuento, het disconto; encontrar, el enouentro, de ontmoeting, de schok; forzar, la fuerza, de kracht; rogar. el ruego, de vraag, het verzoek; tronar, el trueno, de donder; jugar, el juego, het spel; mostrar, la inuestra, het staal, het monster; sonar, el sueno, de droom; consolar, el consuelo, de troost, desoonsolar; el desoonsuelo, de droef heid, troosteloosheid ;probar, la prueba, het bewijs; avergonzarse, la vergüenza, de schaamte.

Sluiten