Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dan natuurlijk niet met lo, maar met el). In plaats van: Ta veras cuanto dinero eso te costara, kan men zeggen: Tu veras el dinero que eso te costard.

Evenzoo bij werkwoorden. In plaats van: A'o puedes figuratie cuanto lia gastado (gij kunt u niet voorstellen, hoeveel hij heeft uitgegeven) kan men zeggen: No puedes figuratie lo que (of lo mucho que) ha gasiado.

Te.

a. Demasiado.

Esta capa es demasiado larga.

b. Muy (voor bijv. of bij w. gevolgd door om, voor, dan dat) \

Este barco (boot) es muy pequeno para semejante viaje.

El ha obrado muy precipitadamente (overijld) para que

(dan dat) acertase.

c. Mucho (bij zelfst. nw. met de beteekenis: te veel en bij werkwoorden met de beteekenis: te veel, te zeer, enz.)

Tiene mucha experiencia para cometer faltas (fouten) de esta naturaleza (aard).

Corre mucho para que yo pueda (kan, subj. pr.) alcanzarle (inhalen).

N.B. Indien het gebruik van muy of mucho aanleiding zou kunnen geven tot dubbelzinnigheid, gebruikt men liever demasiado: vgl. Trabaja mucho (veel) para su edad en trabaja demasiado (te veel) para su edad.

d. Cuanto mós (menos)... (tanto)mds (menos), hoe meer (minder)... des te meer (minder). Zie hierover de vorige Les

Ongeveer.

Vóór ongeveer twee uren. Hace dos horas, jtoco mas

ó menos, of hace unas dos horas; of hace cosa de dos horas.

Sluiten