Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

duizenden personen gezien, die op de rivier schaatsen reden. Men heeft noöit zulk een feest gezien en (ni) zal er ook nooit zulk een zien. Het is jammer dat gij dit niet gezien hebt (subj.). Zij hadden alles gezien wat er te zien was en alles genoten wat er te genieten was. Het komt mij voor dat de stijging zal stand houden. Ondanks den zonneschijn is het koud vandaag, want het vriest en het waait. Er zouden groote ongelukken gebeurd zijn, als de twee treinen elkander ontmoet hadden (subj.). Er zingt iemand in het huis hiernaast. Het scheen dat zij tevreden waren over ons bezoek. Er gebeuren in dat huis vreemde zaken. Zal het van nacht volle maan zijn? Ik ben blij u aan te treffen. Het is noodig geduld te hebben met de kinderen. Er is mij veel aan gelegen nog heden deze waren te ontvangen. Is het rechtvaardig dat alle kosten voor mijn rekening komen (subj.)? Hij kreeg op eens lust op de jacht te gaan. Zij hebben lust dadelijk te vertrekken. Als het begint te regenen, zullen wij naar binnen gaan. Het regent niet alleen, maar het dondert en licht. Het zal noodig zijn de vensters te sluiten. Er moeten ernstige oorzaken zijn voor zulke (tan) strenge voorzorgsmaatregelen. Voor drie maanden is onze vennoot naar Zuid-Amerika vertrokken. Wij hebben hem in geen jaren gezien. Wij zouden niet willen, dat hij wist (subj.) wat er gebeurd is. Hij is zoo groot dat hij niet door de deur zou kunnen. Deze jas is mij te nauw. Als het niet waaide (subj. imp.), zou het regenen. In Londen mist het zeer dikwijls. Hoe laat is het? Het is zes uur geslagen. Het is juist acht uur geslagen (acabar de). Het spijt mij u te moeten zeggen, dat er dingen gebeurd zijn, die u niet zullen bevallen. Wij zijn blij u te ontmoeten, want wij hebben u iets te zeggen, dat voor u van veel belang is.

•21

Sluiten