Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dentro de un lfmite prudente de altura, si bien es claro que basta la elevación a que subió el otro dia (de 40 a 50 metros) para que pierda la cabeza el que no la tenga muy segura.

Blanco y Negro. Aiïo trece y ntimero 652.

Dia 31 de Octubre de 1903.

El globo-omnibng. de ballon-omnibus. — Los airea, het luchtruim. — Guiar, besturen. — El dirigible, de bestuurbare ballon. — Vehfonlo de navigación aérea, luchtvaartuig. —Hasta el dia, tot op heden. —Toda vez que, aangezien. — Padecer el vértigo de lag alturaa, duizelig zijn (op groote hoogte). — Festejar, vieren. — La adjudioacióu del premio, de toekenning, het verwerven van den prijs. — Trausatlantiuo, overzeesch vaartuig. — Dar pruebaa, blijken geven. — En repreaentaoión de, ter vervanging van. — Conducir, vervoeren. — Arena, zand. — Peso,gewicht. — En definitiva, voor goed, eens en vooral. — Capaa, lagen. —Manejar, hanteeren, besturen. — Si bien, hoewel.

4. Vocabulario:

La época, het tijdstip, de tijd. llegar, aankomen, komen. R., C. y Companïa, R., C. en Cie. voluminoso, omvangrijk. rauestrario, verzameling stalen. los géneros de algodón, de katoenwaren.

tejer, weven.

confiar, toevertrouwen.

confiar en, vertrouwen op. el representante, de vertegenwoordiger.

el encargo, de opdracht, de laak. recorrer, bereizen.

disponer de, beschikken over. tornar sobre si, op zich nemen.

dar principio &, een aanvang maken met. encargado de, geplaatst bij. el despacho, de expeditie. el alniacén, het magazijn. ilustrado suj eto,m twikkeldman. la geografia, de aardrijkskunde.

la astronomfa, de sterrenkunde. el primogénito, de oudste zoon. tener bien sen- : een welgevestada fama de> tigden naam ] 1 uebben van. estudioso, leergierig. observador, waarnemer. listo,-a, wakker, bij de hand.

Sluiten