Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

numeroso, talrijk. monumento, monument. ilustre, beroemd.

la capital, de hoofdstad. dicho, bovengenoemd.

el resto, het overblijsel. el anfiteatro, het amphitheater. grandioso, grootsch. la catedral, de hoofdkerk.

1 el museo ^uitèctónico, een architectonisch museum. desde Roma aca, van Rome af tot op heden. llamar la aten- i iemands ción a algu- aandacht no trekken.

soberbio, prachtig, grootsch. el seminario, het seminarium. a corta distancia, op korten afstand.

destinado a, bestemd om te. durar, duren.

el museo arqueológico, het

oudheidkundig museum. la importancia, het gewicht. variado, afwisselend. significativo, veelbeteekenend. custodiar, bewaren. procedentede,voortgekomenuit. las excavaciones, de opgravingen. la localidad, de plaats.

Ejercicio 5. Tema.

Beis door Spanje.

(Tarragona).

Weinig steden inderdaad kunnen den toerist zooveel belang inboezemen als het oude Cose (f.). Zijn stichting dagteekent van zoo langvervlogen tijden, dat (s voorzeker («diegenen (J niet ('dwalen, die ze stellen op vijf en twintig eeuwen vóór de christelijke jaartelling.

(4 D. Gustavo (* bezocht steeds (3 met genoegen de talrijke monumenten van de beroemde Romeinsche hoofdstad: de cyclopische muren, de overblijfselen van het amphitheater, die van het Paleis van Augustus (Augusto), de grootsche hoofdkerk, een waar architectonisch museum, waarin men de geheele geschiedenis der kunst van Rome af tot op heden kan bestudeeren.

Sluiten