Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Un pobre hombre, Un hombre pobre, Un gran(de) hombre, Un hombre grande, Un gran caballo, Un caballo grande, Una cierta oosa, Una cosa oierta,

een arm (beklagenswaardig) man.

een arme (niet rijke) man.

een groot man.

een groote man.

een mooi, flink paard.

een groot paard.

zekere zaak.

een zaak, die zeker is.

Ejercicio 10. Traducir:

De Heilige Vader zal (het) bezoek ontvangen van den keizer van Duitschland. In de Heilige Schrift vinden wij het leven van Jezus. Het stadhuis is een der grootste wonderen der wereld. Ik houd niet van dien man, de minste zaak maakt hem boos. De Extremadurasche tafelworst is beroemd in het geheele Schiereiland. Dikwijls is de mensch zelf zijn ergste vijand. Spanje heeft verscheidene groote mannen opgeleverd. In de hoofdstraat van onze stad zijn (er) eenige prachtige magazijnen. De hoofdkerk van Brussel heet de Sainte-Gudule. Jozef is de beste vriend, dien ik op school heb. Hebt gij ooit een beteren man gezien dan dezen ? Ik wensch U te spreken over zekere zaak. Een zekere zaak is het, dat hij me bedrogen heeft. Hoe heet de hoofdkerk van Rome? Het schitterend licht der zon kan door geen kunstlicht (luz artificial) geëvenaard worden.

2. He escrito varias cartas a tu hermano, pero no me ha respondido aün. Quisiéramos ir al teatro, pero el mal tiempo hos lo impide. Dicen mucho bien de V. y a pesar de eso, V. les hace reproches. Senor (Sire), os dirijo este memorial (verzoekschrift) con esperanza de obtener la gracia que os pido. Principe, vos tenéis en vuestro palacio personas que pueden informaros sobre mis servicios. i Le has devuelto el libro? Se lo devolveré manana. i Has enviado las plu-

Sluiten