Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

overtuigen, legde hij zijn portefeuille neer (dar su demisión). Terwijl mijn vrouw buiten was, kwam mijn schoonmoeder mij bezoeken. Toen (de) graaf Dirk (Teodorico) kinderloos gestorven was, huwde zijn dochter in allerijl met den graaf van Loon.

Vocabulario:

Asentado, gebouwd, gegrondvest.

en lo alto de, bovenop. un encombrado cerro, een

hooge (steile) heuvel. dominar, zich verheffen boven. por una parte, aan de eene zij. la feraz llanura, de vruchtbare vlakte.

una robusta muralla, een

stevige muur. el altar, het altaar.

la costa, de kust.

una graciosa curva, een bevallige bocht. un campanario esbelto, een

slanke klokketoren. surgir de en medio de, opstijgen midden uit. el caserio, de huizenmassa. el mastil, de mast. una gallarda nave, em fraai

schip.

el pueblo, de plaats, de stad, het dorp.

llamar la aten- , iemands aanción a alguno' dacht trekken. elevarse, zich verheffen. gallardo, sierlijk.

recorrer los al- j de manufacmacenes de ' tuurwinkels géneros \ bezoeken. tejer, spinnen.

el lino, het vlas.

el caiiamo, de hennep. el talier de, de werkplaats voor. la esparterfa, het vlechtwerk. la alpargaterla, de werkplaats voor sandalen van hennep (alpargatas).

el corresponsal, de handelsvriend.

. ■ bij uitunapoblacion emi-; , ,

r I stek een

nentemente agn- , „

\ landbouucola. 1 J ,

J stad.

montanoso, bergachtig.

el valle, de vallei.

fértil en extremo, uiterst

vruchtbaar.

Sluiten