Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geest. Op dertigjarigen leeftijd trad hij in den geestelijken stand. Weinige minuten 11a de brug overgegaan te zijn, kwamen wij in de stad aan.

Ejercicio 23. Tema.

De wijze, voorzichtige en energieke kardinaal Ximenes de Cisneros, ver van zich vrees te laten aanjagen door de eischen, bedreigingen en kuiperijen der grooten, bood niet alleen het hoofd aan de partijen, en handhaafde (ger.) de orde, het recht en den voorspoed in het inwendige van het rijk, maar behield ook ongeschonden voor Karei den vijfden den schepter zijner voorvaderen. Niets is zoo moeilijk in den omgang des levens als het kennen en waardeeren der (d los) menschen. De vruchtbaarheid van Frankrijk, Spanje, Italië en Portugal is alleen te vergelijken met die van eenige streken van Amerika, die in klimaat en voortbrengselen overeenkomen met (tr. gelijk aan) die van het zuiden van Europa. Als wij uit de mis komen (Al salir de), zullen wij op de jacht gaan, mijnheer de graaf. Ik zou met veel genoegen gaan, als ik niet verplicht was (subj. imp.) thuis te wachten op eenige vrienden, met wie ik zal (tr. moet) gaan wandelen. Mijnheer de graaf zal dezen avond naar Madrid vertrekken. Indien ik mij tot u wend, mijnheer de President, met het vertrouwen, dat mij de rechtvaardigheid en de gegrondheid van mijn zaak inboezemt, is dat omdat ik overtuigd ben [van] dat het recht en de rede de beste aanbeveling bij (tr. voor) u zijn. De levendigheid, die in alle steden van Spanje en vooral in Madrid met Kerstmis heerscht is onbeschrijfelijk; zeer armoedig moet het gezin zijn, dat niet de geboorte van Christus viert (subj.) niet alleen met uiterlijke teekenen van vreugde, maar met alle stoffelijke genoegens, die vereenigbaar zijn met hun staat.

Sluiten