Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

encantado, -a, toverachtig. no perder ripio, zich niets esbelto, -a, slank. ^ mtgmr)

gallardo, -a, sierlijk. resultar exagerado, a-, overdre-

solitario, -a, alleenstaand. ven mjkm

exquisito, -a, uitgezocht, nauw- no cesar de, niet ophouden te.

gezet, adivinar, raden.

profundo, -a, diep. bajar, af-, uitstappen.

estrecho, -a, smal. rodear, omringen.

alegre, vroolijk. circuir (Cl. VI), omstróomen.

rej)etido, -a, herhaald. variar, veranderen.

dar el adiós a, vaarwel zeggen, desde que, van dat.

prolongar, rekken, verlengen, hasta que, tot dat.

disponerse a, ach gereed de vez en cuando, van tijd tot maken om. tijd

abrir un palrno, de oogen wijd a través de, door (heen).

de ojos ' openzetten.

Ejercicio 46. Terna.

Van Valbncia naar Aucante.

Zij zeiden Valencia vaarwel met groot leedwezen dat (por, con inf.) zij hun verblijf niet konden rekken en maakten zich gereed de oogen wijd open te zetten, gelijk (segün) men hun had aanbevolen, om zich niets te laten ontgaan gedurende de reis (el trayecto) van deze stad naar Jativa.

En inderdaad; de lof, die daaraan was toegezwaaid (tr. de loftuitingen, die men nun gedaan had), bleek niet overdreven. Van dat zij uit Valencia vertrokken totdat zij aankwamen in (d) de oude stad, de geboorteplaats (patria) van Ribera *)» waanden zij zich onophoudelijk verplaatst (tr.

*) Ribera, que nació en Jitiva el 10 enero de 1588, pasó la mayor parte de su vida en N4poles. Fué un gran pintor liistórioo y, sobre todo en la üliima parte de su vida, el més célebre representant* del arte nuturahsta en la Italia de su tiempo. Murió probablemente en 1656.

Sluiten