Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dulce al gusto,

„ de, en el trato I „ para tratado '

enojoso & su familia,

„ en el hablar,

f4oil &. oualquiera,

„ oon (para, para con) los infe-

riores,

„ de digerir,

„ en oreer,

fiel a ;oon, para, para con) sus amigos, „ en sus creencias,

franco a (oon, para, para oon) todos,

„ de caraoter,

grato al (para el) oi'do,

„ de recordar,

gravoso al pueblo,

igual 4 (oon) otro en fuerzas, impenetrable 4 todos,

impropio 4 (de, en, para) su edad, inaocesible 4 todos,

increible a (para) muchos,

inferior 4 otro en talento,

inflexible a los ruegos,

„ en su diotaraen,

ingrato 4 los beueficios,

„ oon, (para, para oon) los amigos, infiel 4 (oon, para, para con) los

amigos,

insensible 4 las injurias,

molesto a todos,

necesario a (para) la salud,

odioso 4 las gentes,

oportuna al (para el) oaso,

„ en las replioas,

perjudioial 4 (para) la vista,

zoet voor den (van) smaak.

zacht in den omgang.

vervelend, hinderlijk voor zijn

familie.

vervelend in het spreken, gemakkelijk voor iedereen, inschikkelijk voor zijn minderen.

gemakkelijk te verteren, lichtgeloovig.

getrouw aan (Jegens) zijn vrienden, getrouw aan zijn geloof.

openhartig jegens allen.

open van karater.

aangenaam voor het gehoor.

r om te herdenken, drukkend op het (voor) volk.

gelijk aan een ander in krachten, ondoorgrondelijk voor allen, ongeschikt voor zijn leeftijd, ongenaakbaar voor allen, ongeloof'elijk voor velen.

beneden een ander (staand) in talent, onverzettelijk, onvermurwbaar voor

(de) smeekbeden.

onverzettelijk in zijn zienswijze, ondankbaar voor weldaden.

ondan kbaar jegens zijn vrienden. ontrouw aan zijn vrienden.

ongevoelig voor beleedigingen. lastig voor iedereen.

noodig voor de gezondheid. gehaat bij de lieden.

gepast voor het geval.

snedig bij het antwoorden, nadeelig voor het gezicht.

Sluiten