Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

pesado en la converaaoión, vervelend in de conversatie,

pobre de ejpfritu, arm van geest,

„ en faoultades, „ aan vermogens,

reoio de cuerpo, sterk, krachtig van lichaam.

sano de ouerpo, gezond van lichaam,

seco de carnes, mager*

sobrio de palabras, karig met woorden.

„ en oomer, matig *w het eten,

suelto de lengua, los van tong.

tierno de oorazón, teerhartig.

triste de aspeoto, treurig van uitzicht.

„ de (oon, por) el suceso, bedroefd over den uitslag,

vacio de entendimiento, breinloos.

Como se ve estos adjetivos van todos acompanados de un complemento restrictivo. Por la mayor parte se construyen en holandés de la misma manera.

Los siguientes llevan un complemento causativo:

Ansioso del triunfo, begeerig naar de overwinning.

atónito de (oon, por) la desgraoia, verpletterd door het ongeluk.

oeloso de su reputaeión, zorgdragend voor zijn goeden naam.

oiego de ira, blind van toorn.

„ de (oon) los oelos, „ » jalouzie.

oodieioso de dinero, geldgierig.

complice de otro en el delito, medeplichtig met iemand aan een

vergrijp.

oubierto de praderas, bedekt met weilanden.

ourioso de noticias, begeerig naar nieuws.

„ por saber, benieuwd' om te weten.

devoto de su santo (fig.), niet te genezen van zijn gebrek.

deseoso del bien pdblico, begeerig naar het algemeen welzijn.

digno de risa, belachelijk.

diverso de los demas en cardcter, verschillend van de anderen in

karakter.

exento de cargas, vrij van lasten.

falto de agua, waterloos.

impugnado de (por) todos, door allen bestreden.

inapeable de su opinión, niet van zijn meening af te brengen.

Sluiten