Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Contestación.

Habana, 5 agosto 1905.

Sres. A. Hnos. y Ca.

Barcelona.

Muy senores mi'os: Va inclusa la nota de informes relativos k la casa que indica su atenta 12 de junio.

Saben que pueden Vds. disponer como gusten de este su affmo. S. S. Q. B. S. M.

V. M.

Rota, de informes que se incluye por separado y sin firma.

F. T.: casa recién establecida; buenos antecedentes, pero escaso capital. No hay peligro para negocios de poca importancia.

Hemus do merecel' de V., U zult ohs verplichten (indien). —Elconcepto que merece, de naam, dien hij geniet (heeft). — El partieular, de (deze) zaak. — Obsequio, vriendschapsdienst. — Eaoaao, gering, weinig.

Nieuw Orleans, 16 Juli 1905.

Den Heeren A. N. en Zoon,

Barcelona.

Mijnheeren,

Uw (geëerd) telegram van eergisteren heeft ons de averij bericht, die onze lading katoen per stoomboot Santiago bekomen heeft, en wij wachten met spanning de post af om nadere bijzonderheden te vernemen omtrent deze ramp.

Wij laten het geheel aan uw bekenden tact en ijver over, zooveel mogelijk partij" te trekken van het beschadigde deel, en hopen dat U ons zoo spoedig mogelijk de oflicieele expertise zult zenden, benevens de verdere noodige documenten, ten einde alhier den overeenkomstigen eisch tot schade-

Sluiten