Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

la velocidad, de snelheid. el regadlo, de besproeiing. el principado, het prinsdom. el canal lateral, het zijkanaal. el reino vegetal, het plantenrijk. el trópico, de troop, herkring. la mortandad, de sterfte. el litoral, het kustland. particular, opmerkelijk. notable, merkwaardig. poblado, bevolkt.

cartaginés, carthaagsch. bereber, barbarijsch, Berber.

Ejercicio 121. Tema.

nacer, ontstaan, ontspringen. sangrar, aderlaten.

dar unos saltos, (eenige) sprongen doen. aclimatarse, zich acclimatiseer en.

en esta forma, op deze wijze. esto es, namelijk.

por lo general, over het algemeen. a lo menos, ten minste. esencialmente, bij uitstek. también, tevens.

NAAR HUIS.

— Komaan, naar Zaragoza, en vervolgens naar huis, — zei D. Gustavo, toen zijn taak in Burgos ten einde gebracht was (acus. abs.).

Octavio eerbiedigde den wenk, maar liet wel op zijn gelaat blijken welk leedwezen die woorden hem veroorzaakten.

Don Gustavo, die het niet minder dan zijn zoon betreurde zooveel haast te moeten maken (traer aquellasprisas), hernam:

— Ja, het is jammer dat wij niet rijk genoeg zijn om naar onzen smaak te reizen en niet als balen koopwaren, gelijk wij hebben moeten doen. Wat een prachtige, belangwekkende dingen hebben wij ongezien gelaten!

Met zulke gevoelens stapten zij in den trein die hen via Miranda naar Zaragoza zou brengen.

Dien dag was D. Gustavo op zijn praatstoel, en daar er

Sluiten