Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hunkelijkheid. — Cuando »e viene encima, ah het op ons afkomt. — Pordiusear, hedelen. Amago, bedreiging.

Ejercicio 126. Traducir.

1. De journalist, die een campagne hield ten gunste van den minister, had eenige gegevens noodig, die alleen de minister hem kon verschaffen.

2. Ik herinner mij zijn naam. niet, maar dal is hetzelfde, ik weet heel goed wie hij is.

3. Gij, politici, weet zeer goed welke de mannen zijn, met wie men rekening moet houden.

4. Hij verwonderde zich over de juistheid, waarmede de machtige minister den naam van den obscuren schrijver weergaf.

5. [Vees zoo goed hem te ivaarschuwen dat hij betei zorg draagt.

6. Na verloop van nog eenige dagen, kwam het bericht, dat de generaal zijn ontslag genomen had.

7. De keizer van Duitschland schreef eigenhandig aan den president der republiek om hem geluk te wenschen met het sluiten van den vrede.

8. Hij vergewiste zich van hetgeen zijn chef uenschte.

9. Langs dezen weg zult gij bereiken, wat gij nooit langs een anderen weg bereikt zoudt hebben.

10. De geschiedenis zal dezen held recht doen wedervaren.

Sluiten