Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

insinuarse *) oon los poderosos, zich indringen bij de machthebbende». interoeder con alguno por otro, bij iemand voor een ander tusschen-

beide komen.

lastimarse con (contra, en) una zich bezeeren aan een steen.

piedra,

lidiar con (contra) infieles, por la fe, strijden tegen de ongeloovigen, vóórhel geloof.

tropezar oon (contra, en) alguna tegen iets aanstooten (met den roet\

cosa, over iets struikelen.

resignarsa oon su suerte, zich in zijn lot schikken.

En.

Arder en (6 de) cólera, en deseos, koken van toorn, branden van begeerte.

condcnar en (<J con) costas, vtroordeelen in de kosten.

empeiïarse en una cosa, een zaak met kracht en geweld door¬

zetten.

— en mil duros, duizend duros schuld hebben.

enconderse e;i ira, in toorn ontsteken,

estribar en una cosa, op iets leunen, steunen.

hervir en (ó de) gente, wemelen vati volk.

medrar en haoienda, toenemen in fortuin.

plantar el estandarte de la fe en den standaard van het geloof plan-

las Indias, ten in Indië.

se plantó **) en Versalies en dos hij begaf zich in twee uren van

horas, desde Paris. Parijs naar V.

proveer ***) el empleo en el més het ambt geven aan den waardigste. digno,

utilizarse en (con, de) una cosa. zich iets ten nutte maken, van iets

profijt trekken.

*) Una pasión que se insinua en el nlma, el corazón, die zich langzamerhand en ongemerkt meester maakt van de ziel.

**) Plantarse fam.) = llegar oon brevedad a un lugar, 6 en menos tiempo del que regularmente se gasta.

***) Proveer & la neoesidad püblica, aan de openbare behoefte voldoen. Proveer uua plaza oon (6 de) viveres, een plaats van levensmiddelen voorzien. Proveer eu justicia, zich in rechten voorzien.

Sluiten