Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uit den regen in den drop. Op welk plein komt deze straat uit? Toen de jongeling haar groette, bloosde zij. Waartee dient dit voorwerp? Wees zoogoed nota te nemen van onze respectieve handteek eningen, die wij hieronder laten % olgen. Gij hebt nooit een hoed gehad, die u zoo» goed stond. Voor vier uren des namiddags mogen de officieren niet in burger zijn. De zieke verkeert in zorgwekkenden toestand, wij vreezen dat hij weldra zal sterven. Het boek moet nog geschreven worden, dat iederen behaagt. W ees onbezorgd, hij zal zich gemakkelijk in zijn lot schikkenEr is mij veel aan gelegen, dat gij mij tijdig bericht zendt van den afloop, want mijn eer staat bij die zaak op het spel. Ik heb u verscheidene malen geschreven, maar mijn brieven zijn onbeantwoord gebleven. De wijze zal niet licht de grenzen van den plicht overschrijden. Zij zijn van den regen in den drop gekomen. Wij zijn onderweg door roovers aangevallen. Hij heeft al het vleesch opgegeten en al den wijn opgedronken. Ja, ja, jij weet alles! De dronkaard liep te waggelen op straat, eindelijk viel hij op den neus. Ik had mij al verloren gegeven, toen de redding kwam Het bedrag van Electra's moeder had stof tot praten gegeven. Hoe is het mogelijk dat zulk een verstandig mensch in zulk een dwaasheid is vervallen !

VocabuJario.

El vascuence, het Baskiech. derivar de, afkomen van. el patricio, de patriciër. promulgar una ley, een we

la carretera, de berijdbare wet/. afkondigen,

, , darse Cun caso), zich voordoen

el faro, de vuurtoren. aarse ^uu

el sifon, de hevel. (*<• 9*™1)-

la bomba, de pomp. sobresalir, uitmunten.

Sluiten