Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

A p ê n d i c e.

Lista de Verbos irregulares.

Clase I (V. Tomo I, pdg. 153). Primera conjugación.

Helar, vriezen.

deshelar, dooien.

Herrar, beslaan.

desherrar, de boeien afnemen, de

ijzers afnemen (v. e. paard). reherrar, met dezelfde ijzers, maar nieuwe spijkers opnieuw beslaan.

Ineen sar, bewierooken.

Infernar. tot de hellepijn veroordeelen.

Invernar, overwinteren.

desinvernar, de winterkwartieren verlaten.

Manifest ar, openbaren.

Mentar **), vermelden.

Merendar, een tusschenmaaltijd houden.

Negar***), ontkennen.

denegar, ontkennen.

desnegar, tegenspreken.

renegar, verloochenen, afzweren. derrenegar, verafschuwen.

*) Adiestrar (reg.) es m&s oorriente.

**) Comentar (toelichten, verklaren) y dementar (waanzinnig worden of maken) aon regulares, y también paramentar (versieren), derivado de paramento.

***) Anegar, R. (verdrinken) no e9 compuesto de negar. Los americanos suelen oonjugar ese verbo como negar.

Aoertar, raden, bereiken.

desacertar, de noodige tact misten.

Aorecentar, wassen, toenemen.

Adestrar*), dresseeren.

Alebrarse, zich tegen den grond drukken (als een haas), fig. bang worden.

Alentar, ademen, aanmoedigen. desalentar, ontmoedigen.

Apacentar, doen grazen.

Apernar, het wild bij de pooten vatten.

Apretar, drukken, knellen. desapretar, losmaken, loslaten. reapretar, nog eens of sterk drukken, knellen.

Arrendar, verpachten, toornen. desarrendar, den toom afnemen. subnrrendar, onder ver pachten.

Asentar, V. Sentar.

Aserrar, V. Serrar.

Sluiten