Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Clase V. (V. Tomo I, p. 237.)

Todos aoabadoa en ebir, edir, egir, eguir, emir, enchir, endir, estir, etir y servir, y los en enir * )y eir**).

Cenir, omgorden, omgeven.

desceuir, van den gordel ontdoen. Colegir, verzamelrn.

Comedirse, V. medir.

Competir, mededingen ■

Concebir, begrijpen.

Conseguir, V. Seguir.

Constrenir, noodzaken, samendrukken.

Corregir, V. Regir.

Derretir, smelten.

Desoonir, V. Coiïir.

Desoom edirae, V. Modir.

Deservir, V. Servir.

Dealeir, oplossen.

Despedir, wegzenden.

Desteiïir*), V. Tenir.

Elegir, kiezen.

Embestir, aanvallen.

Engreirae, zich verhoovaardigen.

Estrenir, (ter)stoppen, eonstipeeren.

Expedlr, verzenden.

Freir, bakken. (V. Tomo I, p. 360.)

Gemir, steunen, kreunen.

Henchir, vullen.

Henir *), kneden.

Medir, meten.

comedirse, zich matigen. descomedirae, grof worden.

Pedir, vragen, verzoeken.

Perseguir, V. Seguir.

Proseguir, V. Seguir.

Regir, regeer en, beheerschen. corregir, verbeteren.

Reir, lachen.

sonreir, glimlachen.

Rendirae, zich overgeven, zich onderwerpen .

Renir, kijven, vechten.

Repetir, herhalen.

ReteTiir, (ó retinirk.), V. Tenir.

Reveatir, V. Veatir.

Seguir, volgen.

oon8eguir, bereiken, verkrijgen. peraeguir, vervolgen.

proseguir, (ver)volgen.

Servir, dienen.

deservir, een ondienst doen.

Sonreir, V. Reir.

Tenir *), verven.

destenir, verkleuren.

retenir**), lo op nieuw verven, 2o weerklinken.

*) En los verbos acabados en enir y llir la i de la terminaoión se pierde delante de c y o.

En los verbos acabados en eir se pierde la i do los diptongos ie y io despues de la rai'z en i (Riendo, rió, rieron. No ha mucho tiempo se deoia : riyö, riyeron, riyera, etc).

***) RoteBir (6 retinir, R.), weerklinken, es compuesto de tancr, bespelen (een instrument).

Sluiten