Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XI.

Ten onrechte ziet men in het Manicheïsme eenc poging om Christelijke en Parsistische denkbeelden tot één systeem te vereenigen.

XII.

Ten onrechte beweert o. a. Gladstone in zijne bekende brochure, dat de verhouding der Katholieke kerk tegenover den Staat door de Vaticaansche besluiten wezenlijk veranderd is.

XIII.

Er bestaat een onverbrekelijke samenhang tusschen godsdienst en het hebben eener voorstelling aangaande God. Godsdienst zonder metaphysica, gelijk men het noemt, is dus eenvoudig ondenkbaar.

XIV.

Met het attribuut der scheppende kracht Gode toegekend, wordt niet geleerd eene schepping uit niets, maar wordt alleen gesteld, dat God de absolute causaliteit is.

XV.

Het utiïisme houdt geene rekening met het kategorisch karakter van het zedelijk gebod en kan daarom niet als de oplossing van het zedelijk probleem gelden.

Sluiten