Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

natuui zelve , zij heeft gezorgd dat de menschen overal kunnen leven; door den oorlog heeft zij hen over de aarde verspreid om die te bevolken , en hierdoor heeft zij hen genoodzaakt in wettelijke verhouding tot elkander te treden. Nu willen de menschen wel orde en wet, maar ieder voor zich zelf zou zich daarvan los willen maken; hieruit juist ontstaat eene goede republikeinsche constitutie, die den schijn geeft alsof de menschen zeer moreel waren. Het volkenrecht nu stelt voorop de zelfstandigheid der staten, maar elke staat streeft naar de wereldmonarchie, die tot despotisme en anarchie zou vervallen; de natuur wil dit niet, daarom is er verschil in taal en godsdienst; dit is wel eene oorzaak van strijd, maar hij meerdere ontwikkeling ontstaat een evenwicht uit den wedijver der staten, daar het eigenbelang hen noodzaakt zich te vereenigen, de handelsgeest bevordert den vrede; zoo dus brengt de natuur zelve eeuwigen vrede aan; b. geheim artikel: « Die maximen der Philosophen über die. Bedingungen der Möglichkeit des öfTentlichen Friedens sollen von den zum Kriege gerüsteten Staaten zu rathen gezogen worden »; dit is een geheim artikel , omdat het beneden de waardigheid der regeering wordt gerekend om in de leer te gaan bij onderdanen.

Eindelijk voegt hij er nog twee aanhangsels bij: 1°. «über die Misshelligkeit zwischen der Moral und der Politik in Absicht auf den ewigen Frieden,» en 2°. «von der Einhelligkeit der Politik mit der Moral nach dem transcendentalen BegriiTe des öffentlichen Bechts,» waarin hij komt tot dezen regel: «alle auf das Becht anderer Menschen bezogene Handlungen, deren Maxime sich nicht mit der Publicitat vertriigt, sind Unrecht.» Vandaar de algemeene tegenstand, wanneer

Sluiten