Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dienst afgeven, en ontvangt daarvoor een eenvoudig re5U. Aan het station waar de spaarbank ge%Testigd is, worden de verschillende ingezonden spaarbankboekjes in één verzegelden zak naar de bank gezonden. De bijboeking vindt aldaar plaats, en langs denzelfden weg keeren de in envelop gesloten boekjes, met naam of nummer voorzien, wederom naar de spoorweg-spaarders terug. \ oor terugbetalingen werkt de spoorwegdirectie niet mede, deze moet de spoorweg-spaarder zelfstandig bewerkstelligen. Hij de Saksische Staatsspoorwegen waren in 1883 in dienst:

8300 beambten,

16000 arbeiders,

totaal 24300 personen, welke met huisgezinnen vormden 100.000 zielen.

De resultaten met deze spaarwijze verkregen waren:

A an April 1883—1 December 1883 :

Aantal verkochte zegels 80.000

bespaard bedrag 75.000 Mk.

Britsch-Indie.

Het spoorwegsparen treft men voorts zoover mij

bekend nog aan in Britsch-Indië; hoe zulks aldaar is ingericht is mij onbekend.

Slechts zijn mij enkele resultaten bekend en wel die over 1894/95 zijnde:

Aantal Aantal e ,, ,

„Railwaybanks » inleggers. Sa,do te ?oed*

11 11.904 Inlanders 2.757.677 Rup.

3.147 Europeanen 3.631.881 ,,

Totaal 11

15.051

6.389.558 llup.

Sluiten