Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

paling, dat men den inlegger kan verzoeken zijn -saldo terug te nemen.

maximum rentegevend saldo te goed. 1)

200 300 500 600 800 900 1000 1500 2000 3000 4000 5000 °"be_ paald

aantal spaarbanken.

1 I 8 I 5 1 | 2 J 1 | 15 | 8 I 12 j 2 I 1 I 2 I 204

Te zamen . . 257 spaarbanken Aan schrijver dezes niet bekend van 15

272 spaarbanken

Terugbetaling.

spaarbanken

De terugbetaling ls bij alle instellingen verschillend geregeld.

Het bedrag dat men zonder inachtneming van een termijn van opzegging onmiddellijk kan ontvangen is zeer afwisselend. Het varieert van Nihil tot f 100.—. (Men zie onderstaand overzicht) 2):

terig te betalen bedrag zonder opzegging.

/ 1,— 2.50 3,— ^ 5,— ; 9,— ! 10,— j 12,— [ 20,— aantal spaarbanken. 1 1 1 16 1 60 2 j 12

terug te betalen bedrag zonder opzegging. / 24,— 25,— 30,— 49,- ; 50,— 100,— 200— I"1

i ! 1 bedrag.

aantal spaarbanken.

1 47 ! 2 1 11 7 13

Te zamen . . . 167 spaarbanken Aan schrijver dezes niet bekend van 105

272 spaarbanken

De termijn, welke men in acht moet nemen voor terugbetaling van grootere bedragen is eveneens bij elkö bank

1) Ontleend aan de Statistiek der Spaar- en Leenbanken over 1901 pag. 27—38.

2) Bijeen verzameld uit Statuten cu Reglementen van 196 spaarbanken.

Sluiten